BaSys.cz BaSys.cz BaSys.cz

Pro Audio

Na ven

Na doma

Do auta
Témata Zavřít X

Světový den sluchu


2020/03/06

Světový den sluchu se slaví každoročně 3 března.  I letos se bude snažit upozornit na možnosti předcházení poškození sluchu, péči o sluch i sluchový aparát a v neposlední řadě pomáhá těm, kteří mají s takovou ztrátou osobní zkušenosti.

Letošním tématem je „Dont let hearing loss limit you - nenechte se omezit ztrátou sluchu“.

V jakémkoli věku nás sluch spojuje s okolím, ostatními lidmi, komunitami a světem vůbec.

Pro lidi trpící ztrátou sluchu je vhodná a včasná intervence výrazným usnadněním cesty ke vzdělání, zaměstnání a komunikaci.

V globálním měřítku je stále nedostatek možností intervence ztráty sluchu, zdravotních pomůcek a informací, jak se z touto skutečností vyrovnat.

 

Základní zdroje informací o péči o sluchový aparát a sluch v PDF, včetně rozpoznání poškození sluchu u dětí, hlavních problémů s tímto spojených, základními principy vnímání zvuku atd atd…:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331171/9789240001480-eng.pdf

 

Aplikace pro Android i iOS umožňující prověřit vlastní sluch:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hearxgroup.hearwho

https://apps.apple.com/us/app/hearwho-check-you-hearing/id1449966543?ls=1

 

Hluchota a ztráta sluchu:

  • Kolem 466 millionů lidí na celém světě trpí částečnou nebo úplnou ztrátou sluchu a 34 milionů z nich jsou děti.
  • Předpokládá se, že kolem roku 2050 bude těchto lidí až 900 milionů.
  • Příčinou ztráty sluchu jsou genetické dispozice, komplikace při porodu, infekční choroby, chronické záněty uší, užívání specifických drog a léků, vystavení vysoké hladině hluku a stáří.
  • 60% dětských problémů tohoto typu lze řešit preventivně.
  • 1.1 miliardy lidí mezi 12–35 roky jsou v ohrožení ztrátou sluchu při rekreačních aktivitách.
  • Ztráta sluchu znamená značnou finanční zátěž, přičemž preventivní opatření jsou efektivní a přináší značné benefity potenciálně postiženým
  • Lidé trpící ztrátou sluchu benefitují z brzké diagnostiky, používání pomůcek a implantátů, rychleji se učí znakovou řeč a lépe využívají všech vzdělávacích a sociálních programů.
  • Aktuální situace ukazuje 83% rozdíl mezi těmi, kteří by z podobné pomoci mohli benefitovat a těmi, kterým již tyto techniky nebo pomůcky reálně pomáhají, jinými slovy, pouze 17% z těch, pro které je tato pomoc smysluplná ji již využívá.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Porovnat produkt